Blog

بستنی اسنیکرز

نوشته شده توسط:

اسنیکرز خوراکی خارجی که این روزها جهانی شده

خیلی باب میل ایرانی هاست

هم پر انرژی و هم شیرین و خوشمزه ست

از این رو‌بستنی عمو حسین،ترکیبی از بستنی و بادام و محتویات اسنکیرز رو داخل یه محصول برای دوستداران بستنی اماده کرده ست

بستنی اسنکیرز را با ما متفاوت تجربه کنید

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه