Blog

بستنی عموحسین شعبه پاکدشت

نوشته شده توسط:

شعبه بستنی عمو حسین در پاکدشت،در محیط بسیار گرم و عدم محدودیت پارکینگ برای کسانی که با ماشین هستند با آبمیوه های ترکیبی و بستنی های طبیعی پذیرای وجود گرم شماست

 

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه