Blog

بستنی موج فاج

نوشته شده توسط:

اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که فاج(Fudge) نوعی شیرینی امریکایی است که به طور کلی از شیر شکر و کره درست میشود. نکته دیگر این است که کلمه موج به این دلیل در نام این طعم بستنی به چشم میخورد که موج ها (یا بهتر است بگوییم رگه هایی) از فاج در آن وجود دارد.

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه