Blog

بستنی موز توت فرنگی

نوشته شده توسط:

یکی از بهترین ترکیب بستنی،بستنی موز توت فرنگی می باشد.

این طعم محبوب،میان مردم است،از این رو‌بستنی عمو حسین در تمام شعبات خود،از این نوع ترکیب استفاده میکند

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه