Blog

تولید بستنی پروبیوتیک

نوشته شده توسط:

مراحل تولید بستنی پروبیوتیک:

افزودن پروبیوتیک در روش تخمیری

افزودن پروبیوتیک در روش غیر تخمیری

موانع تولید بستنی پروبیوتیک:

۱٫ به علت وجود هوا در بافت بستنی امکان این امر وجود دارد که پروبیوتیک های بی هوازی در کنار اکسیژن هوا در طی نگهداری طولانی مدت تولید پرکسید هیدروژن (H2O2) کنند که این ماده محیط را سمی می کند و باعث از بین رفتن پروبیوتیک ها میشود ( ۲۰۱۱

۲٫ در بستنی به علت وجود کریستالهای یخ امکان صدمه دیدن غشای میکرو ارگانیسم ها وجود دارد ۲۰۱۰
.۳ شرایط اسیدی معده و قلیایی ابتدای روده نیزباعث از بین رفتن پروبیوتیک ها می شود ( ۲۰۱۰

راهکارهای رفع موانع تولید بستنی پروبیوتیک:

۱٫ به خاطر اینکه پروبیوتیک ها با محیط اطراف خود در ارتباط نباشند و مواد سمی تولید نکنند می توان پروبیوتیک ها را میکروکپسوله کرد(i۲

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه