Blog

سیب ترش و خواص آن

نوشته شده توسط:

۱سیب ترش قابض است و حالت استفراغ و دل بهم خوردگی را از بین می برد.

۲-سیب ترش را بپزید درمان اسهال خونی است

۳-آب سیب ترش مخلوط با انار برای تقویت معده و درمان اسهال و دل بهم خوردگی بکارمی رود

۴-رب سیب ترش علاج اسهال ، استفراغ و درد و غم است

۵-مربای شکوفه سیب برای ضعف معده
و ازدیاد نیروی جنسی مفید است

۶-سیب ترش برای آنهائیکه مزاج گرم دارند بسیار مفید است بالعکس آنهائیکه مزاج سرد
دارند باید سیب شیرین بخورند سیب در قدیم معالج نقرس و بیماریهای عصبی بوده است

آبمیوه و بستنی عمو‌حسین با ترکیب انواع میوه ،با آبمیوه های طبیعی و ترکیبی در کنار شما خواهد بود

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه