« اولین و بزرگترین شعبه بستنی عموحسین در اقدسیه پذیرای حضور گرم شماست» 

انواع آبمیوه طبیعی و ترکیبی

بستنی های میوه ای و سنتی

بستنی عموحسین  شعبه آیت الله کاشانی

 « شعبه 3 بستنی عمو حسین  در ابتدای جاده جاجرود »

جنب ریو رساید

با تمامی بستنی ها و آبمیوه های ترکیبی و طبیعی

در خدمت تمامی شما عزیزان است

 

  

بستنی عموحسین خیابان هروی

بستنی عموحسین جاجرود