Blog

چربی های بستنی

نوشته شده توسط:


به طور کلی بستنی با نام Ice cream  در استاندارد های بین المللی
به بستنی گفته می شود  که عاری از چربی نباتی و حاوی مواد طبیعی باشد
در بستنی های نچرال از چربی نباتی استفاده نشده و از چربی لبنی و خامه استفاده می شود
همچنین در طعم های میوه ای از درصد بالای میوه استفاده شده است و طعم آن بستنی میوه ای , از خود میوه گرفته شده است
کلیه مواد مصرفی در بستنی های سوپرنچرال طبیعی می باشد
یکی از نکات مهم و بسیار بسیار مهم  درصد فوق العاده پایین شکر استفاده شده در  بستنی های سوپر نچرال نسبت به بستنی های دیگر می باشد

 

0

About the Author:

  Related Posts

ارسال دیدگاه