Archive for بهمن 9ام, 1397

تولید بستنی پروبیوتیک

نوشته شده توسط:

مراحل تولید بستنی پروبیوتیک:

افزودن پروبیوتیک در روش تخمیری

افزودن پروبیوتیک در روش غیر تخمیری

موانع تولید بستنی پروبیوتیک:

۱٫ به علت وجود هوا در بافت بستنی امکان این امر وجود دارد که پروبیوتیک های بی هوازی در کنار اکسیژن هوا در طی نگهداری طولانی مدت تولید پرکسید هیدروژن (H2O2) کنند که این ماده محیط را سمی می کند و باعث از بین رفتن پروبیوتیک ها میشود ( ۲۰۱۱

۲٫ در بستنی به علت وجود کریستالهای یخ امکان صدمه دیدن غشای میکرو ارگانیسم ها وجود ...

Continue Reading →
0

پربیوتیک

نوشته شده توسط:

پروبیوتیک:

پروبیوتیک به مجموعه ای از یک یا چند نوع میکروارگانیسم زنده گفته می شود که به مقدار مشخص به غذای انسان یا دام اضافه شده و موجب بهبود قابل ملاحظه ای در کارکرد دستگاه گوارشی و میکروارگانیسم های آن می گردند.و یا به عبارتی پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی زنده ای هستند که

به رژیم غذایی افزوده می شوند و با بهبود تعادل در میکروفلور روده اثرات مفیدی بر روی میزبان دارند Pandiyan) و همکاران, ۲۰۱۲ و B. E. Se tiani ...

Continue Reading →
0

انواع بستنی پروبیوتیک

نوشته شده توسط:

انواع بستنی پروبیوتیک:

۱٫ بستنی پروبیوتیک تخمیری
۲٫ بستنی پروبیوتیک غیرتخمیری

بستنی پروبیوتیک تخمیری:

در بستنی تخمیری باکتری های پروبیوتیک در ابتدا به مخلوط بستنی افزوده شده و سپس گرمخانه گذاری می شود تا اسیدیته ی مورد نظر حاصل شود سپس مخلوط حاصل منجمد می شود.در این روش باید انتظار بوجود آمدن طعم ها و عطر های خارجی که در حین تخمیر بوجود می آیند داشت۲۰۰۷

بستنی پروبیوتیک غیر تخمیری:

در بستنی غیر تخمیری پروبیوتیک های آماده شده قبل از انجماد به مایع بستنی افزوده ...

Continue Reading →
0