Posts Tagged 'موادغذایی یا نوشیدنی های سرد'

علت سردرد با خوردن بستنی

نوشته شده توسط:

همه ما بستنی دوست داریم. اما باز این بار هم با خوردن بستنی وانیلی موردعلاقه تان سردرد عجیبی گرفته ید. اما فقط بستنی را مقصر ندانید، سقف دهانتان، اعصابتان و رگهای خونیتان هم این وسط تقصیرکارند! بررسی اینکه چرا وقتی بستنی میخوریم سرمان درد میگیرد؟


همه ما بستنی دوست داریم. اما باز این بار هم با خوردن بستنی وانیلی موردعلاقه تان سردرد عجیبی گرفته ید. اما فقط بستنی را مقصر ندانید، سقف دهانتان، اعصابتان و رگهای خونیتان هم ...

Continue Reading →
0