Posts Tagged 'نوشیدنی سودا'

نوشیدنی سودا

نوشته شده توسط:

نوشیدنی سـودا چیست

نوشیدنی سـودا چیست

نوشیدنی سـودا چیست نوشیدنی سودا همان آب گازدار می باشد که co2 یا همان کربن دی اکسید به شکل فشرده در آن حل شده است سودا یکی از مواد اولیه برای تهیه نوشابه های گازدار می باشد

نوشیدنی سـودا چیست؟

در کنار چشمه های آب معدنی دکه هایی برای فروش انواع آشامیدنی ها بر پا است.وقتی که پیش یکی از آن ها می روید ...

Continue Reading →
0