Posts Tagged '۵ دلار'

ساندویچ بستنی ماکارون

نوشته شده توسط:

ساندویچ-بستنی  ماکارون

4

این بستنی از ترکیب شیرینی فرانسوی ماکارون و بستنی ساخته شده است. طراحی ظاهری و بافت و طعم این بستنی ها موجب شهرت جهانی آن ها شده است. هر عدد از آن ها با قیمت ۵ دلار عرضه می شوند.

Continue Reading →
0