Blog

Ted Drewes Frozen Custard (سنت لوییس، آمریکا)

نوشته شده توسط:

بستنی‌فروشی Ted Drewes Frozen Custard از سال ۱۹۳۱ فعالیت خود را با بستنی‌های بی‌نظیرش در شهر سنت لوییس در ایالت میزوری شروع کرده است. ترکیبات اصلی بستنی‌ها، خامه تازه، تخم مرغ و شکر است. مشتریان پروپا قرص این بستنی‌فروشی، طعم و شکل بستنی‌های آنان را با عنوان «پسر عموی مهربان» تعبیر می‌کنند! این برند نیز دارای چند شعبه در سنت لوییس است.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.

ارسال دیدگاه